Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Proč PPC kampaně outsourcovat

17. 10. 2005 - 20:12

Možná jste dospěli do stádia, kdy chcete zaplatit nějakou PPC reklamní kampaň na Váš výrobek. Proč může být pro Vás zajímavé realizaci kampaně přenechat externím odborníkům?

Pro mluví několik důvodů:

  • SEM (Search Engine Marketing) firma má léta zkušeností s provozováním PPC kampaní
  • Automatizace - SEM firmy mají specializovaný software pro realizaci kampaní (jde o výhodu?)
  • SEM firmy můžou vytvořit cílené landing pages
  • SEM firmy mají sofistikované nástroje pro sledování a jsou schopni říct, která klíčová slova lépe fungují
  • mnoho SEM společností má širší rozsah zkušeností přes různé obory činností
  • čas... je ekonomičtější zaměstnat člověka uvnitř firmy než tuto činnost outsourcovat?
  • nadšený konzultant je zkušenější v průzkumu prostředí, a lépe odhadne hrozby nebo trendy, které požadují postupné nebo podstatné strategické posuny.

A pokud nedáte ani na jednu z výše uvedených rad a chcete vyzkoušet inzerování sami, můžete třeba tady v systému adFOX.

Search Engine Roundtable - Reasons to Outsource PPC Campaigns a diskuse SearchEngineWatch - Why Should a Business Outsource a PPC Campaign

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související