Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

PPC - efektivní internetová reklama

22. 05. 2007 - 21:13

Kromě menšího zaškobrtnutí na úvodu konference a jednoho nesouhlasného výstupu během druhé přednášky byla celá konference dobře zvládnuta, přínosná a přinesla spoustu zajímavých informací a názorů týkající se efektivní internetové reklamy. V příspěvku najdete několik postřehů a fotografií z celé akce.

Menší problém s navigací

Nejprve jsem měl trošku trable najít na informačním webu program celé akce. Nevzdal jsem to, a napodruhé jej našel. :) Podobné trable jsem měl i ráno, když jsem se snažil najít místo konání. V paměti mi zůstala pouze fotografie vysoké budovy na Pankráci. Nakonec jsem se dostal až na recepci, a slečny na recepci byly instruovány a poslaly mne na správné místo "venku hned za rohem".

Několik obrázků z konference

V následujícím textu najdete několik zajímavých postřehů a pár ilustračních obrázků z dnešní akce Dobrého webu.

Plný sál účastníků

Zaregistrovalo se okolo 160 lidí a na konferenci také většina z nich dorazila (až na nějakých 10 chybějících).

Úvodní slovo Aleše Miklíka

Všichni účastníci již základní povědomí o PPC reklamě měli, nicméně bylo třeba sjednotit pojmy a poslechnout si stručný úvod do celé problematiky.

Provokativní prezentace Tomáše Jindříška

Možná poněkud obecný pohled rozlítil jednoho účastníka k nesouhlasnému několikaminutovému monologu a následnému útěku mimo přednáškový sál. Nakonec se účastník uklidnil a k následujícím přednáškám měl i několik podnětných dotazů.

Panelová diskuse - Klasické formáty vs. PPC

Jak PPC reguluje poptávku cestovní agentuře NetTravel

Petr Staněk seznámil o využití PPC systémů ve společnosti NetTravel, regulaci zájemců v případě větší epidemie v call centru a přinesl zajímavé postřehy z praxe.

Jak úspěšně inzerovat pomocí PPC

Možná příliš stručný a poněkud neuspořádaný blok přinesl nahodilý soubor rad a tipů pro administraci kampaně. Zájemce o ucelenější náhled do problematiky bych odkázal spíš na kurz H1.cz nebo Dobrého webu.

K dobru snad jen jednu citaci: "Celý internet je o pokusech a omylech, stejně tak PPC. Někomu může trvat tvorba dobrého textu měsíce."

Media a PPC

Jak vidí PPC v nakladatelství Ringier a také stručné informace o vlastním dražebním systému inzerce nazvaným Show-case přinesl Jan Makovička. Několika postřehy z praxe se mu podařilo nabořit několik mýtů ohledně PPC.

Hodnota sítě Google

Lukáš Morávek neprozradil příliš konkrétních čísel. Víme jen, že v českém AdSense je registrováno několik tisíc partnerů a celkový počet registrací je nyní na stejné úrovni jako v Maďarsku po jednom roce existence AdSense. Pak seznámil publikum se dvěma studiemi vyzdvihující inzerci na malých webech v řeči kvalitativních a kvantitativních argumentů.

Analýzy PPC

Jiří Malý přinesl náhled co měřit a jak měřit, vyhrál soutěž o nejdelší prezentaci, a proto aspoň jednu třetinu proklikal. Na závěr seznámil publikum s fungováním analytického software HBX Analytics.

Click fraud & Web Analytics

Problematiku filtrování neplatných kliků a pohled ze strany provozovatele (převážně firmy Google) a inzerujícího klienta nabídl Artur Holba ze společnosti AtwebConsulting.

Spokojený moderátor Martin Kopta

Na Martinovi bylo vidět, že si moderování panelu opravdu užívá a občasný nedostatek otázek z publika se mu dařilo trefně doplňovat z vlastní zásoby.

Panelová diskuse - PPC v ČR

Bylo snad první setkání všech hlavních českých PPC systémů. Zástupci systémů AdFox, AdWords, eTarget a Sklik byli připraveni odpovědět každou otázku.

Tradičně netradiční Dušan Janovský

Dušan s sebou sice nepřinesl svého oblíbeného dráčka, ale zato se mu podařilo vyhnout uvedení prezentace do sborníku konference. Publikum seznámil s důkazem, že PPC systémy jsou vlastně PPV (placené za zobrazení). Na ohromeném publiku vyzkoušel svou prezentaci, kam se mu podařilo vtěsnat několik fotek z dovolené a přednášku uzavřel nabídkou 4 koťat. 8-)

Panelová diskuse - PPC v praxi

V poslední diskusi bylo možné nahlédnout do zákulisí společností NetTravel a Datart. A všichni zúčastnění se k potěšení moderátora doplňovali a reagovali aktivně na všechny pokládané dotazy. Nejdůležitější informací snad bylo to, že není dobré spoléhat pouze na PPC kampaně, ale během inzerování se snažit i o kvalitní SEO.

Návštěva konference se určitě vyplatila a přinesla kromě setkání podobně zaměřených lidí i zajímavé zkušenosti a informace týkající se internetové PPC reklamy.

Dobrý web - Odborná konference PPC 2007

Související odkazy

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související