Milan Kryl

Mobilní telefony kolem nás

Desatero mobilních přikázání

Nepřitiskneš. Největším rizikem vyzařování není anténa, ale elektronika telefonu, která je přitisknuta k uchu. Při telefonování se proto snažte mít mobil od hlavy co nejdál (to je nejefektivnější ochrana).

Nezastíníš. Při telefonování nedržte telefon za anténu, nebo jiným způsobem nestiňte Vysílací část mobilu. Důsledkem je zvyšování vysílacího výkonu.

Použiješ hands-free. Sluchátko (bondovka) nebo jiné sady pro hlasité telefonování jsou účinnou ochranou proti elektromagnetickému poli mobilu.

Před koupí budeš přemýšlet. Uvažujte o telefonech s integrovanou anténou. U těchto přístrojů byly naměřeny nižší hodnoty vyzařování směrem do hlavy.

Nezavoláš z klece. Vyvarujte se telefonování z tzv. Faradayovy klece. V praxi jde například o tramvaje, trolejbusy, auta bez instalované sady pro hlasité telefonování a další kovem obklopené prostory. Faradayova klec totiž záření odstiňuje a telefon musí vysílat vyšším výkonem.

S jednou čárkou nezatelefonuješ. Zbytečně netelefonujte v místech s nízkou úrovní signálu, mobil v těchto místech musí usilovněji vysílat.

Odstíníš. I když bychom nechtěli jejich smysl přeceňovat, svůj smysl mají také různé stínící pomůcky - absorbéry.

Budeš telefonovat střídmě. Omezte své telefonáty. Kromě toho, že to může být zdravější, také ušetříte.

Zachováš klid. Při telefonování se zastavte, nesnažte se dělat deset věcí najednou.

Budeš sledovat své okolí. Když již telefonujete za chůze, v autě nebo při jiné činnosti, dívejte se kolem sebe. Toto je vysoce účinná ochrana před smrtelnými úrazy.

z časopisu Mobility 4/2000