Milan Kryl

Top ln(e^10) důvodů
proč je e lepší než pi.

10. e is easier to spell than pi.
    (e se lépe vyslovuje než pi)

9. pi ~= 3.14 while e ~=2.718281828459045.
    (pi ~=3.14 zatímco e ~=2.718281828459045)

8. The character for e can be found on a keyboard, but pi sure can't.
    (Znak pro e určitě naleznete na klávesnici, ale pro pi určitě ne)

7. Everybody fights for their piece of the pie.
    

6. ln(pi^1) is a really nasty number, but ln(e^1) = 1.
    (ln(pi^1) je pěkně hnusné číslo, ale ln(e^1) = 1)

5. e is used in calculus while pi is used in baby geometry.
    (e se používá v diff/integrálním počtu zatímco pi v dětské geometrii)

4. 'e' is the most commonly picked vowel in Wheel of Fortune.
    (e je nejčastěji používaná samohláska. (řekl bych, že nejen ve Wheel of Fortune. pozn. aut.)

3. e stands for Euler's Number, pi doesn't stand for squat.
    (e vyjadřuje Eulerovo číslo, pi stojí za prd)

2. You don't need to know Greek to be able to use e.
    (Nepotřebujete umět řecky, abyste mohli používat e)

1. You can't confuse e with a food product.
    (Ečko si nemůžete splést s potravinářským výrobkem.
    Asi myšleno:
    a) pí je psáno někdy pie, což vyjadruje slovo kolac, což je potravinářský výrobek
    b) Ečko je nick pro drogu Extázi, což rozhodně potravinářský výrobek není. )

z adresy http://web.missouri.edu/~c639692/exp/etop10.html