Milan Kryl

Referáty a podklady ze studia na MFF UK

Pro lepší přehlednost menu a sjednocení všech podkladů na jedno místo jsem vytvořil tuto stránku. Obsahuje všechny podklady a referáty, které jsem na stránkách za celou dobu studia zveřejnil.

WAP

Základní informace o fungování protokolu WAP uvnitř. Včetně základních informací o vytváření WAPových stránek ve WML. Pokud si chcete stáhnout prezentaci nebo kompletní podklady - navštivte stránku věnovanou referátu o WAPu.

Unix a TCP/IP

Několik řešených příkladů z předmětu Unix a TCP/IP. Základní parametry pro použití příkazů grep, cut, tr a nebo awk.

Informix

Pro seminář z databázového systému Informix jsem si připravil referát o generování reportů (sestav).

Oracle

Referáty pro Oracle I a II. Semináře věnující se základům práce s databází Oracle. První referát se věnuje základním datovým typům a operacím a druhý zkoumá podporu XML.

Caché

Referát o Caché Server Pages - Custom Tags spojený s National Language Support jsem ještě doplnil a příspěvek Caché - první dotyk. Zmiňuji se o některých výhodách Caché oproti jiným - běžným - databázím.

Spam

Velmi často diskutovaný pojem, který trápí většinu lidí mající emailové schránky. Malý exkurz, pokus o podrobnější průzkum a možná řešení nevyžádané pošty nabízím ve své eseji Spam - nevyžádaná pošta.