Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Czech SIGCHI od Google

11. 07. 2006 - 21:49

Podle popisu slibovala přednáška od Jennifer Gove - výzkumnice uživatelských zkušeností v Google hodně. Bohužel v praxi obsahovala pouze několik nových informací. Možná už toho vím o Google tak moc, že už se mnoho dalších veřejně dostupných informací dozvědět ani nemůžu. Pokud jste na přednášce nebyli, několik postřehů najdete v článku.

Anotace přednášky zněla slibně

Představím některé techniky, které používáme pro zachycení a analýzu chování, metody pro ověřování našich závěrů a propojení výzkumu s vývojem. Podíváme se na problém sdružování dat z malých vzorků (plošných studií a studií použitelnosti) s daty z velkých vzorků (analýzy logů z milionů interakcí), abychom lépe porozuměli svým uživatelům spojením pohledů z obou konců spektra.

Zajímavá účast

Na žádné předešlé přednášce SIGCHI jsem nebyl. Nicméně soudím, že účast na této byla nadprůměrná. Do posluchárny přišlo tolik lidí, co jsem vídával na prváckých přednáškách matematické analýzy na Matfyzu. Místo bylo přesunuto do posluchárny číslo K1. Cesta trochu složitější, nicméně velmi dobře značená, tak nebyl problém dojít k cíli. Se začátkem se čekalo asi deset minut po šesté a po krátkém představení už začala očekávaná přednáška.

Opáčko na začátku

Pokud jste již četli nějakou z dostupných prezentací Google, tak první polovina byla jen opakování. Jak vypadala HP Google v minulosti, jaký pohled má Google na vyhledávání:

  • 70% vyhledávací technologie
  • 20% rozšíření vyhledávání do dalších oblastí (desktop, local, ...)
  • 10% průzkum dalších oblastí

Naznačen byl i problém, když uživatel zadává příliš obecné dotazy, tak není jasné, jakou by měl dostat odpověď.

Úsměvné perličky prvních testů

Google Homepage in 1999První testování uživatelských zkušeností bylo u Google prováděno v roce 2000 v univerzitě ve Stanfordu. Testovalo celkem 16 studentů a někteří z nich měli velmi podnětné připomínky:

  • po načtení stránky uživatel nedělal vůbec nic. Jakmile byl po chvíli dotázán moderátorem, jestli má nějaký problém, tak jen poznamenal: "čekám, až se načte zbytek stránky"
  • "Vy jste z psychiatrického oddělení?"
  • "A kolik lidí to dělalo?"

Prvním testováním bylo zjištěno hlavně chování uživatelů vyhledávajících na Google a narazilo se i na první problémy, které uživatelé při používání měli.

Testování uživatelů dnes

Dnes již Google používá testování při každém novém produktu nebo přidané funkci. V případě vyhledávání se testování uživatelských zkušeností opakuje v každé nové verzi nebo jemné úpravě výsledků vyhledávání.

Pro analýzu se používá několik cest:

  • zpětná vazba od zákazníků
  • uživatelské studie
  • analýza logů
  • studie v terénu (field studies)

Základním problémem je, že ačkoliv je možné zjistit, co funguje a co naopak nemá cenu dávat na internet, nedá se přijít na to proč tomu tak je.

Hlubší testování je prováděno ještě podle konkrétního chování, jazyka rozhraní a podle skupin dotazů. Veškeré kroky v Google jsou podložené čísly a případovými studiemi. Testování se dělá jak před spuštěním nového projektu, tak i po jeho startu a při prvním náporu nových uživatelů.

Bohužel žádné další podrobnosti se posluchači nedozvěděli a už přednáška pomalu končila.

Malé moudro na závěr

Firma Google používá následující filosofii:

"Soustředit se na uživatele, vše další bude následovat..."

Související odkazy

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související