Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

AJAX

22. 10. 2005 - 22:45

Technologie, která potírá klasický přístup HTTP protokolu systémem požadavek odpověď. Uživatel nepozná, že se do stránky načítají nová data. A nebo jsou zasílány další požadavky na získání dalších částí stránky.

Spojení několika technologií

Nástroj, který je spíše kombinací několika známých technologií, než novým počinem na poli webových technologií. Tyto technologie se vzájemně doplňují a dohromady působí velmi zajímavě. AJAX se skládá z těchto komponent:

  • standardní prezentační vrstva založená na XHTML a CSS
  • dynamické zobrazování a interakce za použití Document Object Model (DOM)
  • výměna a manipulace s daty za použití XML a XSLT
  • asynchronní výměna dat díky XMLHttpRequest
  • a JavaScript, který všechny tyto komponenty spojuje v jeden fungující celek

Základní fungování

Klasické webové aplikace pracují ve stylu požadavek na server, zpracování požadavku a zobrazení výsledku. Zatímco AJAX se snaží tento způsob práce se stránkou překonat. Po prvním načtení jsou data se serverem vyměňována kontinuálně a na pozadí. Uživatel vidí stále načtenou a zobrazenou stránku. Během zpracování stažených dat a přípravě jejich zobrazení již může probíhat další získávání nových dat. JavaScript přes XMLHttpRequest požaduje po serveru nějaká data (obvykle XML), následně je za pomocí XSLT zpracuje a zobrazí v okně prohlížeče.

Obrovskou výhodou je vyšší interaktivnost takto vyrobených aplikací. V praxi si je lze vyzkoušet na službách Google Maps, Flickr nebo A9.

Užitečné odkazy

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související