Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

AMASS - AJAX MAss Storage System

23. 10. 2005 - 10:56

Další rozšíření interaktivní komunikace stránek a serveru se jmenuje AMASS. JavaScript ve spojení s technologií Flash bourá limity klasického AJAXu a umožňuje této populární technologii ukládat větší objemy dat.

Základní fungování

AMASS používá skrytý Flash applet, aby mohl uložit víc dat než při použití klasického AJAXu. Informace jsou ukládané na straně klienta a jsou trvalé a persistentní. Uložení přetrvá i uzavření prohlížeče, později má znovuotevřená stránka k datům opět přístup. Ochrana je zajištěna podle domény a stránky z jiných domén se k datům nedostanou.

Kapacitní limity

AMASS umožňuje uložit mnohem více dat, než je možné za pomocí cookies (1 cookie max 4KB), případně obcházet limit 64KB u prohlížeče MSIE. AMASS bez nějakého povolování uživatelem umožňuje uložit až 100 KB dat. Po překročení tohoto limitu je uživatel dotázán prohlížečem, zda povoluje uložení dalších dat. AMASS je informován, zda je ukládání povoleno či nikoliv. Systém by se měl výkonostně chovat velmi dobře i při ukládání dat velikosti 10 MB.

Podpora prohlížečů

AMASS je podporován v Internet Explorer 6+ a prohlížeči založenými na Gecku (Firefox apod.). Taktéž musí být nainstalován Flash plugin verze 6 a výše. Podle statistik je Flash 6+ instalován na 95% počítačů.

Automatické ukládání v Gmailu

Ačkoliv je možné si dát AMASS do souvislosti s novou funkcí Gmailu - automatické ukládání. Programátoři Gmailu mají ukládání realizované klasickou AJAXovou cestou. Email je periodicky zasílán na servery Googlu a tam se ukládá přímo do emailového systému. Rozepsané emaily tak můžete dopsat úplně na jiném počítači (V případě, že Vám pod rukama domácí odejde do věčných lovišť nebo dojde k poruše pevného disku.).

Další informace

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související