Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Eric Meyer o CSS - kompletní průvodce

09. 05. 2008 - 06:35

Eric Meyer napsal o kaskádových stylech (CSS) již šest knih. Některé jsem již na svých stránkách zmiňoval - ovládnutí stylů a profesionální pokračování s CSS. Dnes se vrátím k jeho poslední knize o CSS - kompletnímu průvodci.

Eric Meyer - kompletní průvodce CSSCelá kniha se dotýká pouze CSS 2 a 2.1. Rozsahem pro praxi je zatím dostatečná. V praxi se zatím s CSS 3, která je ve stádiu specifikace, ve většině prohlížečů nesetkáte. Světlou výjimkou pro pár implementovaných vlastností může být prohlížeč Firefox.

Komu je kniha určena?

Kniha je vhodná jako komplexní pokračování výše zmiňovaných předchůdců. Nebo si ji také můžete pořídit, pokud již nějakou dobu s kaskádovými styly přicházíte do styku, ale občas potřebujete pomocnou ruku, protože si nemůžete vzpomenout na konkrétní název atributu nebo jeho hodnot. Pokud jste se ještě s kaskádovými styly nesetkali a máte rádi encyklopedický styl knih, tak Vám tato kniha pro začátek bude také dostačovat.

Začíná od začátku

Úvod začíná stručným vysvětlením důvodů, k čemu jsou kaskádové styly dobré a hned se postupně začíná ponořovat do problematiky CSS. V dalších kapitolách si můžete postupně procházet tematicky rozdělené skupiny pravidel.

Kapitoly 2,3,4 se ještě zaobírají pozadím pro používání a kombinaci jednotlivých pravidel. Naučíte se používat selektory, kaskádu a strukturu dokumentu a nakonec Vás zasvětí do používání různých jednotek a hodnot u atributů.

Stylování textu a textových bloků

V dalších kapitolách už máte možnost začít měnit písmo v dokumentu a to jak jeho velikost, tak i styly nebo varianty. Od nadpisů se postupuju k blokům textu, kdy máte možnost ovlivňovat v textu odsazení, zarovnání, rozestupy mezi řádky či písmeny a text transformovat nebo stínovat.

Nyní přichází na řadu příprava pro složitější techniky. Další kapitola vysvětlí základní typy prvků, ukáže možnosti okrajů, rámečků a výplní. Oddechnete si trošku s nastavením barev, pozadí a základním pozicováním.

Pozicování a rozložení prvků

Následně se kniha pouští do pravděpodobně nejobtížnější části kaskádových stylů a tím je pozicování a umisťování plovoucích prvků ve stránce. Osvětlíte si jak jednotlivé prvky zarovnávat vedle sebe a jak nastavovat jejich pozici ať už relativní nebo absolutní.

Po vstřebání těchto informací už přichází jen odpočinek v podobě rozvržení tabulek, stylování seznamů a možnosti, kterými můžete ovlivnit uživatelské rozhraní prohlížeče (systémové barvy, fonty a kurzory. Poslední kapitolou jsou možnosti stylování pro tisk a aurální styly (pro řeč).

Pak už najdete v knize jen dva praktické dodatky. V prvním je stručný abecední přehled všech vlastností a jejich hodnot. V druhém potom seznam všech selektorů, pseudotříd a pseudoprvků.

Hodnocení

Zaměřením je kniha vhodná nejen pro začátečníky, kteří se mohou seznámit s kaskádovými styly. Ale také pro mírně pokročilé, kteří ještě potřebují občas šáhnout ke knize a ujasnit si hodnoty některých atributů nebo najít tu správnou vlastnost.

Kniha se nevěnuje žádným odlišnostem implementace CSS v jiných prohlížečích, na které v praxi narazíte. To budete muset vybrat nějakou jinou knihu. Ale název - Kompletní průvodce - ji myslím zcela přesně vystihuje.

Eric A. Meyer: Eric Meyer o CSS kompletní průvodce; Zoner Press 2007, 560 stran, 490 Kč, ISBN: 978-8086815-64-0

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související