Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Nastolení standardů i v prohlížeči Internet Explorer

07. 03. 2004 - 09:12

Všude se to řeší, většina už to ví. Prohližeč MSIE v poslední dostupné verzi 6 nedodržuje všechny doporučení pro CSS v. 2.1 od W3C. Již existuje řešení.

Tím je 28kB soubor, který většinu chybiček odstraňuje. Nazýván jako IE 7. Přidáte si jej do stylů a můžete se spolehnout, že většina věcí je opravena.

Pokud vás zajímá, jak vše pracuje, tak si přečtěte podrobný popis. Stručně řečeno, nahrazuje nepodporované konstrukce v definici pravidel na jednoduché styly (.[jméno stylu]), které jsou již podporovány normálně.

Zdrojový kód celého opravného balíčku je ale stále dost velký (28kB), aby se načítal při první návštěvě stránky. Naštěstí komprimovaná verze je téměř 3x menší - 10kB. (via. SitePoint)

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)