Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Budoucnost vyhledávání

18. 07. 2005 - 01:45

Dr. Eric Schmidt mluvil na univerzitě ve Washingtonu o vyhlídkách informačního průmyslu. Hodinová přednáška z 26. května 2005 je také k dispozici na videu ve formátech QuickTime nebo Windows Media.

Vývojové vlny

Každá technologická vlna vytváří několik nových společností, které se stanou symbolickými. Nové společnosti reprezentují novou vlnu a každá vlna technologických novinek je větší než ta předchozí.

IBM má své mainframy a vyřešený problém zpracování dat pro velké společnosti. Intel a Microsoft přinesli do našich domovů osobní počítače - PC. Zatímco Google je spojován s internetem.

Google teče s elektrickým proudem

Eric Schmidt poukazuje na satelitní mapu zeměkoule v noci, ale se zobrazením noci na celé zeměkouli. Poukazuje na všechny osvětlené body na celém světě a vysvětluje, že tyto světla jsou zapříčiněna elektřinou. Mapa, která ukazuje penetraci používání Google je podobná. Google je kdekoliv, kde je nyní k dispozici elektřina. Pokud se tedy pozastavíte nad místy, odkud nejsou pokládány žádné dotazy do Google, nejdříve si ověřte, že je tam k dispozici elektřina.

Spojené státy generují jednu třetinu provozu v počtu zadávaných dotazů do vyhledávače Google. Zbývající dvě třetiny jsou z ciziny. Budoucnost patří Číně, která bude více zapojena do celosvětového trhu.

Problémy s oteplováním

Největší problém firmy Google je teplo od velkého množství počítačů. Umístění komplexů s počítači Googlu jsou také na místech s nejlevnější elektřinou. Možná se jednou dočkáme vlastní Google elektrárny, která bude generovat elektrickou energii pro Google. Jen pro případ, že by na světě nebylo dostatek energie pro provoz vyhledávání.

Google Video

Pouze 10% obsahu je pornografického. Největším problémem je nízká nebo špatná kvalita nahrávaných snímků. Pouze 10% (nepornografického) videomateriálu je rozumné a použitelné kvality.

Schmidt také poukazuje na vývojový směr personalizované stránky Google. Pravděpodobně se v blízké budoucnosti dočkáme integrování obrázků a videa.

Budoucnost vyhledávání

Vyhledávání půjde za hranice internetu. Bude zahrnovat filmy, knihy, radio, televizi, všechno vytisknuté nebo napsané a také všechny noviny.

Yahoo! integruje relativně proprietární obsahové sítě. MSN zatím není významným hráčem. Nicméně Eric Schmidt poukazuje, že se plánují stát vyhledávačem na každé obrazovce osobního počítače.

Google plánuje indexovat svět. Čisté vyhledávání, velké měřítko, bez vlastního obsahu. Takže se můžeme těšit.

Inside Google - The future of search, Google Blogoscoped - Schmidt on Information Industry (Video)

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související