Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

David Špinar - Tvoříme přístupné webové stránky

30. 05. 2005 - 07:24

David Špinar vás v této knize seznámí s tím, jak je třeba tvořit internetové stránky i s ohledem na handicapované uživatele. Bere v úvahu i novelu zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Přečtete si tuto knihu a berte ohled na všechny vaše návstěvníky stránek.

Nejen pro tvůrce webů státní správy

David Špinar - Tvoříme přístupné webové stránkyPřístupnost není důležitá pouze pro stránky státní správy. Každý tvůrce stránek by ji měl brát v potaz a při vzniku nového webu nepokládat handicapovaným čtenářům žádné překážky.

V případě státní správy je to nutnost, protože je důležité zpřístupnit stránky celému národu. Pokud jde o stránky nějaké soukromé firmy, je to již na rozhodnutí majitele. Pokud bude chtít znemožnit přístup až 30% uživatelů, tak je to pouze jeho rozhodnutí a může stránky uzavřít do nepřístupného flashe. Nicméně tak přijde o potencionální zákazníky, kteří budou hledat služby jinde.

Úvod do problematiky přístupnosti

Úvodní tři kapitoly uvedou čtenáře do problematiky přístupnosti. Seznámí jej s různými typy handicapovaných uživatelů, informují o základních mýtech, které přístupnost provází a představí několik pravidel nebo metodik (Web Content Accessibility Guidelines 1.0 - WCAG, Section 508, Blind Friendly Web a Pravidla pro tvorbu přístupného webu).

Technické řešení tvorby stránek

Dále se kniha zaměřuje na konkrétní problémy, se kterými se setká tvůrce stránek, když bude dbát na přístupnost.

Vysvětluje jak se zachovat k obrázkům a grafickým prvkům na webu. Nastiňuje problémy s doplňky webových stránek (CSS, JavaScript, Flash) z pohledu jednotlivých metodik a jejich řešení na konkrétních příkladech.

Důležitou částí je samotná navigace po stránkách, která slouží po lepší ovládání webu. Podrobně jsou rozebírány odkazy, navigační informace, obrázkové klikací mapy, rámy a název stránky.

Uživatelskému vstupu přes formulářová pole je věnována celá kapitola, stejně jako tabulkám (hlavně kvůli historickým důvodům, kdy byly tabulky zneužívány pro formátování částí stránky).

Vzhledu stránek jsou věnovány dvě kapitoly. Kapitola nazvaná Barvy se zabývá dostatečným kontrastem všech barev na stránkách, nástroji, které vám pomohou při navrhování barevných schémat. Kapitola Písma se zabývá velikostí a typem písma, jejichž definice je důležitá pro zobrazování na rozmanitých zařízeních.

Důraz i na informační obsah

Přijatelný vzhled a technické zpracování je důležité. Nicméně nejdůležitější jsou prezentované informace. Tomu se kniha věnuje v kapitole Textový obsah webu, kde je vysvětleno správné psaní pro internet.

Velké množství informací je na internetu publikováno v dokumentech PDF. Kniha přibližuje tvorbu přístupných PDF dokumentů za pomoci programu Adobe Acrobat přímou konverzí z textového editoru MS Word.

Způsob kontroly přístupnosti stránek

Ke konci knihy je nabídnuto několik způsobů, jak kontrolovat prohřešky proti přístupnosti stránek několika online nástroji a nebo přímo nainstalovanou aplikací na počítači.

Pro online kontrolu lze využít přímo prohlížeče a jeho různých natavení, případně nějaké rozšíření či lištu a nebo konkrétní internetové (Bobby, Cynthia Says nebo Wave) či desktopové (aDesigner) aplikace.

Plné znění metodik

Závěr knihy obsahuje plné znění metodik (Pravidla přístupného webu, WCAG a Blind Friendly Web), které jsou při čtení knihy po ruce. Než si tvůrce stránek zapamatuje některou z vybraných metodiku, tak tady má možnost konzultovat jejich přesné znění.

Závěrečné hodnocení

Kniha velmi srozumitelně a přesvědčivě seznamuje s tím, co by měl vědět každý tvůrce stránek. Jaké informace je třeba brát v úvahu při technickém řešení a jak překontrolovat výsledek práce po dokončení.

Ukáže čtenářům, že tvorba přístupných stránek neznamená příliš větší pracnost při jejich vytváření. Vše je spíše o vědomostech a zkušenostech tvůrce. Po přečtení knihy s tím nebudete mít problém ani vy a můžete začít tvořit své stránky přístupné pro všechny.

Trochu rušivě na mě působila nekonzistence překladu u screenshotů. Adobe Acrobat byl v češtině, zatímco obrázky z Wordu byly z anglické mutace programu. Ke konci knihy překlad User Interface jako uživatelské prostředí se mi nějak příčil (osobně volím spíše slovo rozhraní než prostředí). Nicméně i přes tyto malé nepříjemné detaily doporučuji knihu zakoupit a nastudovat. Pokud to ještě stihnete, můžete využít "Chytrý nákup" a knihu o Přístupnosti pořídit spolu s Použitelností domovských stránek.

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související