Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Caché - první dotyk

09. 03. 2004 - 21:43

Během minulého týdne jsem absolvoval první část zajímavého semináře o postrelační databázi Caché. (čti [kašé])

Jedná se o produkt firmy InterSystems. Jde o databázi, která spojuje několik přístupů k datům v jeden.

Základní rozdělení celé aplikace je k nalezení v online dokumentaci v kapitole nazvané Caché Feature Map

Návrh databáze je možné dělat několika způsoby:

 • objektově - definice jednotlivých objektů, které potřebujeme ukládat. Dědičnost, polymorfismus nevyjímaje.
 • relačně - tradiční definice pomocí tabulek, klíčů, relací mezi tabulkami,...
 • xml - pomocí XML struktur, DTD šablon a schémat.

Hlavním plusem je, že data vytvořená jakýmkoliv výše zmíněným způsobem jsou přístupná i přes ostatní rozhraní. Výjimku tvoří XML, protože tam je třeba u objektů explicitně říci, že k nim chceme přistupovat pomocí XML (pravděpodobně kvůli úspoře dat nebo výkonosti, když nebude XML přístup využíván)

Další pěkná vlastnost, co se mi z prvního povídání ihned zalíbila je podpora jazyků, v kterých lze k databázi přistupovat.

 • Basic
 • Caché ObjectScript - vlastní skriptovací jazyk
 • Java
 • EJB
 • ActiveX
 • .NET
 • C++
 • CSP - vlastní systém pro publikování na web
 • SOAP
 • ODBC - univerzální databázové rozhraní např. Delphi, PHP, ...
 • JDBC

A databáze se tváří podle toho, jak je v daném jazyku zvykem s databázemi pracovat (objektově pro objektové jazyky).

Instalovatelná je na všemožné platformy. Klikátko pro pohodlnější nastavení je ale dostupné zatím pouze pro Windows. Na ostatních platformách lze samořejmě nastavit vše také, ale "jen" za pomoci konfiguračních skriptů.

Caché ObjectScript mě zaujal možností zkracovat příkazy na jednopísmenné zkratky, což se může zdát na první pohled jako brutalita, ale může ušetřit mnoho práce a také zvýšit přehlednost programu.

To by bylo pro začátek asi vše. Několik prvních postřehů, které mě v povídání o databázi zaujaly. Protože seminář má další pokračování, přepokládám, že po absolvování další části zveřejním zase nějaké zajímavé postřehy.

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)