Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Úprava přijímacích pohovorů v Google

25. 10. 2006 - 06:30

Google zaměstnává čím dál víc lidí. Nestíhá již přijímat denně okolo 16 lidí, proto spoustu času věnuje i odladění přijímacího pohovoru. Kromě důležitých faktorů ovlivňujících výkonnost kandidátů také stanovuje vyšší standardy pro nové zaměstnance, aby je bylo možné i šestkrát povýšit během růstu celé firmy.

Bleskový růst počtu zaměstnanců

Díky rostoucímu počtu přijímaných zaměstnanců je Google nucen optimalizovat přijímací procesy.

Vývoj počtu zaměstnanců Google
31. 12. 20031628
30. 6. 20042292
30. 9. 20042668
31. 12. 20043012
31. 3. 20053482
30. 6. 20054183
30. 9. 20054989
30. 12. 20055680
30. 9. 20069378

Problémem přijímacích pohovorů do Google je nejen jejich počet, který se spíše blíží k průměru v oblasti Silicon Valley, ale také reakční doba na jednotlivé pohovory a čas mezi nimi.

Nové síly pro optimalizaci najímání

Koncem března nastoupil do čela oddělení lidských zdrojů v Google Laszlo Bock. Bývalý manažer v General Electric Co., který také pracoval v konzultantské firmě McKinsey & Co., spustil v Google rozsáhlý výzkum nynějších zaměstnanců. Účelem byla identifikace základních faktorů, které mají pozitivní vliv na úspěšnou práci v Google.

"Vše funguje, pokud najímáte 500 až 1000 zaměstnanců ročně. Aly my nyní nabíráme daleko víc nových pracovníků. To nás nutí podívat se zpátky a přehodnotit způsob, jakým jednáme s našimi kandidáty."

Zatím se podařilo srazit průměrný počet pohovorů na jednoho uchazeče srazit z průměrných 6,2 pohovorů na začátku roku na 5,1 na konci června. Dále se výzkum zabýval zpracováním více než 300 faktorů, které byly porovnávány se 30 až 40 ukazateli pracovního výkonu.

Pohled zakladatelů z dálky

Zatímco se po vzniku Google účastnili oba zakladatelé téměř všech pohovorů, nyní je to spíš o dohledu nad přijímaným personálem. Každý týden dostanou souhrn o všech uchazečích, přidají případně doplňující otázky týkající se kvalifikace jednotlivých kandidátů a většinou se o práci dělí. Tento dohled vykonává už jen jeden ze zakladatelů.

Důraz na akademické výsledky nebo kvalitní práci

Lidé blízcí společnosti Google tvrdí, že se firma zaměřuje na školní výsledky zájemců o práci. Ideální je i spojení s nějakou z elitních škol. Jde o jeden z faktorů, je brána v úvahu i kvalitní práce a zkušenosti z praxe bez nutnosti vlastnit vysokoškolský diplom.

Úpravy přijímacího procesu

Zatím se experimentuje s novými formáty přijímacích formulářů a testů. Také se zkouší zrychlené přijímací řízení, kdy by bylo možné přijmout některé kandidáty i po dvou přijímacích pohovorech. Nicméně je potřeba veškeré změny dělat velmi opatrně, protože to může mít velmi negativní vliv na celou firmu a přijímací proces se může i zhoršit.

Vyšší požadavky na kandidáty

O něco horší zprávou je informace od Erica Schmidta, který v červenci sdělil analytikům, že je třeba zvýšit požadované standardy pro nově přijímané lidi. Hledáme takové zaměstnance, které je možné ještě čtyřikrát, pětkrát či šestkrát povýšit. Google nyní najímá takové lidi, kteří jsou pro dané pozice více než kvalifikovaní. Umožní to další rychlý růst celé společnosti.

The Wall Streen Journal Online - Google Adjusts Hiring Process As Needs Grow

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související