Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Spotback - personalizované zpravodajství

30. 08. 2006 - 08:18

Spotback - izraelský projekt, který zpracovává všechny nové zprávy na míru podle vašich preferencí. Podle prokliků se automaticky mění nastavení a podle vašeho hodnocení je přiřazována váha jednotlivým zpravodajským zdrojům. Čtěte si vše zajímavé na jednom místě.

První návštěva služby

SpotBack - inicializationPři prvním zobrazení stránek Spotback se zobrazí dialogové okno požadující čtyři témata, která Vás zajímají a o které se zajímáte. Výběr ulehčuje mrak populárních odkazů pod vstupním formulářem. Po každém napsaném slově se za formulářovým polem ukazuje vtipná či obdivná hláška. :)

Po inicializaci se zobrazí nejnovější zprávy nalezené podle vyplněných klíčových slov. Každé nalezené slovo je zvýrazněno žlutou barvou. Hned po načtení se dá stránka dále personalizovat.

Pohodlná personalizace a registrace

SpotBack - personalized homepageZprávy jsou rozděleny do několika tématických skupin. Jednotlivé skupiny je možné odkazem Remove ihned odstranit. Nenásilná personalizace pokračuje postupně až do registrace.

K registraci stačí vyplnit pouze přihlašovací jméno, 2x heslo a bez načtení další stránky se ověří dostupnost přezdívky a provede registrace. Povinné jsou pouze název přezdívky a heslo. Další informace jako adresa stránek, blogu, email nebo kontaktní komunikátor je již čistě doplňkový. Stejně jako fotografie do profilu a k diskusím - avatar.

Komentáře, bodové hodnocení nebo uložení jednotlivých zpráv nevyžaduje přihlášení. Všechno je funkční v anonymouse módu a funguje jako byste byli přihlášeni. Vlastní login a heslo slouží hlavně ke snadnému přenášení všech informací a nastavení mezi různými počítači.

Silná podpora RSS kanálů

Další velmi silnou vlastností celé služby je totální podpora RSS kanálů, kterými se dá nastavovat cokoliv ukládaného. Ať už jde o uložené novinky, všechny komentáře a nebo zprávy vyhledávané podle klíčových slov. Sledování klíčových slov je možné přijímat i emailovým reportem hned, 2x denně, denně nebo týdně.

Ukládané zprávy jsou zpřístupněny i ostatním uživatelům. Nicméně při ukládání je možné zamezit sdílení oblíbených informací s ostatními a nechat si vybrané zprávy pouze pro sebe.

Rozsáhlé možnosti nastavení vzhledu

SpotBack - Layout setupPoslední, i když ne nejdůležitější vlastností, je možnost změnit výchozí rozložení prvků na stránce. Boxy se dají přesouvat pomocí tradičního drag and drop, které je stejné jako na personalizovatelné HP Google nebo na populární službě NetVibes.

Modifikovat je možné umístění jednotlivých zpravodajských bloků a samozřejmě i jejich vlastnosti. Změnu nastavení je možné vyzkoušet na několika přednastavených profilech.

Příjemné prostředí pro nové zprávy

Zatím se Spotback stane mojí výchozí zpravodajskou stránkou, kam budu chodit sledovat zajímavé novinky nejen ze světa technologií a internetu. Jestli Vás informace zaujaly, tak vyzkoušejte Spotback taky.

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související