Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Personalizované vyhledávání

03. 08. 2004 - 20:54

Další velikou vlnou na poli vyhledávacích technologií má být údajně personalizované hledání. Přiblížím vám jednu betaverzi a několik pohledů nezávislých zahraničních odborníků.

Eurekster

Grant Ryan z firmy Eurekster se domnívá, že dalším krokem vyhledávačů bude specializace na individualitu. Pohled na celý internet jej s touto myšlenkou přivedl ke konceptu "informačního národu". Globální pohled je rozšířen o několik různých pohledů z hlediska informačních národů, které se dívají s rozdílnou perspektivou. S Eurekster můžete informační národ definovat sami. Uživatel je ten, který dává svému národu pohled.

Eurekster vám nabídne vytvořit vlastní národ. Dále si nadefinujete odkud se mají brát informace (zatím je na výběr mezi Yahoo a Feedsterem. Dále přidáte doplňkové informace pro dotvoření celého národa.

Jak to celé funguje? Eurekster se učí z chování uživatele. Pokud něco hledáte, píšete a nebo jen klikáte po stránkách další vyhledávání tím již bude ovlivněno. Po vytvoření národa můžete kontrolovat jaká pravidla byla vytvořena.

V budoucnu se předpokládá existence více než 10 000 národů s mnoha různými pohledy na celý internet. Lidí se do těchto národů budou dostávat pravděpodobně z komunitních serverů. Reklamy budou cíleny buď na klíčová slova a nebo přesněji pouze na některé národnostní skupiny.

ChoiceStream

Michael Strickman z firmy ChoiceStream pracují na zužování možností při vyhledávání. Sledují obsah, uživatelské potřeby a mnoho dalšího.

personalizované vyhledávání
libovolná metoda aplikující znalosti uživatelských preferencí nebo chování a získávající tak lepších výsledků

Potřebují uživatelé personalizované vyhledávání? 81% chce používat personalizovaný obsah a 64% je ochotných poskytnout osobní údaje, aby jej získalo.

Personalizované vyhledávání lze rozdělit na několik typů:

  • historie hledání
  • subjektivně založené personalizované hledání (př. Google - personalizované vyhledávání)
  • spolupracující filtrování (založené na korelační příbuznosti)
  • zjednoznačňování (zmiňované v minulém příspěvku o vyhledávání výběr správného jaguaru, když známe uživatele - např. preferujícího automobily)

Nově se oblasti rozšiřují k sociálním sítím (Eurekster) a personalizaci založené na klasifikaci.

Personalizace založená na klasifikaci automaticky sleduje kategorie, typy stránek a trend osobnosti (jdoucí s módou, nóbl, apod.) Dále sleduje uživatelské preference - buď vyplněním nějakých formulářů a nebo vysledováním z jeho chování. Následně je vytvořen individuální algoritmus počítající relevanci a uživatelské preference. A nakonec se pokračuje v adaptaci podle chování a nějakých skupinách akcí. Toto vyhledávání je vhodné pro široké dotazování. Není vhodné pro dotazy, které jsou někam směrovány.

Yahoo

Jan Pedersen (šéf výzkumu) z Yahoo poskytl poslední pohled. Uživatelé požadují možnost přizpůsobení. To nutně vyžaduje ukládat informace o jejich požadavcích. Další formou personalizace je uvedení do kontextu - úloha konkrétního významu. Yahoo má službu My Yahoo - takového "dědečka personalizace". Máte možnost nastavit vzhled, barvy, přidávat RSS kanály, email, zprávy, počasí a podobně. (něco podobného u nás můžete najít na moje). Dále existuje personalizace na Yahoo Shopping - save my products. A nakonec uvádění do kontextu za pomoci Smartview na Yahoo Maps. Vložíte umístění, vyhledáte jídlo a na mapě se vám zobrazí nejbližší restaurace.

Několik otázek k zamyšlení

Je tu velká bariéra před vstupem do personalizovaného vyhledávání, jak tomu čelit? Eurekster nechá jednoho uživatele vytvořit informační doménu - národ a zbytek je již vtažen do hotového. Jakmile budou uživatelé dostávat nějakou vyšší hodnotu, budou ochotni poskytnout nějaké informace pro lepší výsledky.

Uspěje personalizované vyhledávání? Amazon jej používá velmi úspěšně, ale bude se mu dařit i na velkých vyhledávačích typu Google nebo Yahoo? Pravděpodobně ano, ale zatím je ještě daleká cesta před námi.

Kdy se dostane personalizované vyhledávání do povědomí běžných uživatelů? Yahoo tvrdí, že brzo. Danny Sullivan očekává personalizaci do šesti měsíců, až do jednoho roku.

Proč se domníváte, že je kliknutí rovnocenné s relevantností daného dokumentu? Eurekster nepočítá, pokud uživatel klikne a vrací se zpět. Michael a Yahoo dodávají, že se nedá dívat na jednotlivé kliknutí odděleně. Je třeba je zkoumat souhrnně.

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)