Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

PRADO - objektový web

15. 11. 2004 - 00:10

Výherce soutěže Zend's PHP 5 Coding Contest Qiang Xue se svým programem PRADO získal přízeň veřejnosti i poroty. PRADO - nástroj, který umožní objektový pohled internetové stránky.

Objektové rozhraní webu

Systém řízený událostmi a podporující komponenty. Tak by se dal označit PRADO jednou větou. Namísto odkazů, procedur a parametrů nabízí komponenty, události a atributy. Vašimi nástroji se stane XML, HTML šablony a PHP třídy.

Pokud za pomocí PRADO vytvoříte nějakou komponentu dostatečně obecně, můžete ji využít v dalších projektech pouhým přenastavením několika atributů, nadefinování nových handlerů a připojením k nové aplikaci.

Hlavní výhody systému PRADO

  • znovupoužitelnost - jakýkoliv vytvořený kód je komponenta, tu potom můžete jednoduše použít v dalších projektech
  • jednoduché použití - vytvoření a použití komponent je velmi jednoduché. Většinou zahrnuje pouze nastavení atributů komponenty.
  • robustnost - při programování se používá objektový kód, metody a proměnné. Použití systému výjimek z PHP 5 umožňuje přesné (včetně správného řádku) hlášení o chybách.
  • výkon - PRADO používá cacheování, pro zvýšení výkonu, výkonem je porovnatelné s používanými šablonovacími systémy.
  • týmová práce - je oddělena (v různých souborech) prezentační a aplikační vrstva (logika aplikace)

Kde se dozvědět více o PRADO

Celý systém má samozřejmě vlastní stránky. Připojena je obsáhlá dokumentace (ve stylu php.net) a rozsáhlý tutorial pro začínající programátory.

K vyzkoušení jsou i tři aplikace - typicky se jedná o Hello World, potom už trochu netypicky o hru šibenice a nakonec o telefonní seznam. Vše si můžete vyzkoušet v praxi a nebo si o tom počíst ve zmiňovaném tutoriálu.

Nastupující objekty

Celý systém je dalším krokem v oddělování aplikační a prezentační vrstvy systémem šablon. Jde ještě dál, všemu vytváří objektové rozhraní a navozuje objektový pohled z tradičních aplikačních OOP jazyků jako jsou C++, Delphi, Java a podobně.

Nemůžu říct, že by se mi tento přístup zamlouval a hned teď bych jej na místě měnil. Je ale možné, že se v budoucnosti tohoto objektového přístupu dočkáme ve většině skriptovacích jazyků pro tvorbu webových aplikací. Pomalu ale jistě se i na internet začne pohlížet jako aplikační platformu. Ostatně se nejedná o první náznaky a podobně se k tomu postavil i Google se svým Gmailem.

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související