Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Photoshop - výběry, masky a montáž

21. 09. 2006 - 06:56

Správně vytvořený výběr je při práci s programem Adobe Photoshop téměř ten nejdůležitější úkon. Jak správně využívat všechny dostupné nástroje, ať už pro výběr geometrických tvarů, nepravidelných objektů či vlasů, radí tato rozsáhlá kniha a nezůstává jen u toho.

Výběry v Photoshopu

Photoshop - výběry masky a montážNastavení pracovního prostředí je pro dobře odvedenou práci velmi důležité. Autorka se proto v úvodní kapitole věnuje nastavení Photoshopu. Zmiňuje hlavně volby týkající se výkonu a správné kalibrace barev. Další kapitola se už vrhá na práci samotnou.

Nejprve se postupně věnuje jednotlivým nástrojům výběru. Od obdélníkového a eliptického výběru, přes laso až po kouzelnou hůlku. Přeskočí na nabídku Výběr v menu a následně se vrací na nástroj Pero, kterému věnuje celou kapitolu. V závěru ještě nezapomene doplnit i možnosti transformace a vzájemné kombinace cest a výběrů.

Masky v Photoshopu

Další část knihy se zaměřuje na masky. Prozradí jednotlivé druhy, nastíní jak pracovat s alfa kanály nebo vektorovými maskami. Každé vysvětlení je ilustrováno na projektu z praxe, kde je vše vidět krok za krokem.

Jakmile jsou objasněné masky, tak se autorka vrhá na vrstvy. Vysvětluje a ukazuje jednotlivé režimy prolnutí vrstev, možnosti svázání, viditelnosti a ořezové efekty. Závěrem přidává návod na práci s jasem a využití neutrálních vrstev.

V kapitole Síla maskování vrstev je ukázka interakce vrstev a masek. Skládáním několika expozicí jednoho místa do jednoho obrázku vznikají velmi precizní fotografie interiérů s jasně prosvítajícím exteriérem. Dokonale se tak nahradí malý rozsah digitálního přístroje a vytvoří fotografie, které by se dělaly těžko i klasickou cestou. V posledním příkladu dokonce kombinuje dohromady sedm snímků.

Kapitola Výběr a zachování detailů se věnuje postupům, jak vybrat speciální části obrázku. Ať se už jedná o vlasy, plamen, nevěstin závoj a nebo poloprůhlednou vodní hladinu. Pro ateliérové focení přidává ještě tipy izolování objektů fotografovaných na zeleném nebo jiném jednobarevném pozadí a využití komerčního rozšíření (pluginu) pro výběr skla či kouře.

Fotografické montáže

Autorka nejen vyučuje na škole umění Photoshop, ale je také vášnivou fotografkou. V poslední části knihy se zaměřuje na montáže pořízených fotografií. Přidává užitečné tipy pro plánování zakázkového focení a vše opět ilustruje na několika velmi zajímavých příkladech. Zaměřuje se na úpravy perspektivy, dotvoření atmosféry snímků či upoutání pozornosti na důležité objekty.

Závěrečné hodnocení

Kromě klasického vysvětlování jednotlivých nástrojů přidává autorka praktický pohled na celou grafickou tvorbu. Nastiňuje filosofii, která umožňuje s fotografií pracovat nedestrukčním způsobem až k výslednému sloučení vrstev při ukládání hotové práce. Navíc přidává zajímavé tipy ze své praxe a výběr velmi zajímavých kousků nejen z vlastní tvorby, ale i z archivu svých studentů a známých.

Tato kniha mi přišla už na první pohled zajímavá. Byl jsem zvědavý, jestli budu spokojený i po jejím přečtení. A musím říci, že jsem překvapený velmi mile. Každému vážnějšímu zájemci o Photoshop ji doporučuji.

Zoner Press - PHOTOSHOP - výběry, masky a montáž

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)