Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Google Building Maker: vlastní budovy v Google Earth

16. 10. 2009 - 08:31

Vyzkoušejte si Google Build Maker, který umožňuje snadnou tvorbu budov pro Google Earth. Vše probíhá v jednoduchém editoru v okně prohlížeče. Vymodelujte si svůj dům, školu nebo oblíbenou budovu ve vašem městě. Není to nic obtížného.

Google Building Maker umožňuje snadným způsobem vymodelovat jednodušší modely budov v okně prohlížeče. Pro zobrazení ve 3D je pak potřeba rozšiřující plugin do prohlížeče Google Earth plugin.

Vše je možné díky rozšíření databáze leteckých snímku z několika stran. Ty jsou momentálně dostupné pro americká a evropská města a jejich příměstských částí.

Google Building Maker coverage

Stačí vybrat místo na mapě, zobrazí se šest různých snímků daného místa a je možné začít kreslit (v náhledu si ověřte, zda již 3d objekt neexistuje). Po umístění či upřesnění kvádru nebo složitějšího objektu do 3 leteckých snímků je možné zobrazit výsledek v prostředí Google Earth.

Google Building Maker - Modelování na Vyšehradě

Vytvořený model se uloží do skladiště modelů a zařadí do fronty pro schválení. Jakmile bude schválen, doplní se do databáze Google Earth a stane se součástí trojrozměrného zobrazení budov.

Z pohledu Google znamená získání unikátního obsahu další konkurenční výhodu. Pokud tato výhoda stojí pouze čas na výrobu nějakého nástroje a náklady na administraci jednotlivých modelů, může vyjít tento obsah velmi levně. Zbývá jen najít dostatek uživatelů, kteří budou obsah tvořit a pomůžou se stavbou celého světa do třetího rozměru.

Google Official Blog: Introducing Google Building Maker

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související