Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Dvojtečka musí být taky tučná

03. 02. 2004 - 23:57

Podle typografických pravidel musí být formátování slova následované interpunkčním znaménkem přeneseno i na toto znaménko

Takže správně se napíše zdroj: a špatně je zdroj:

Naopak z hlediska sémantiky by mělo význam nést pouze formátované slovo a ne interpunkce. Protože ale vyhledávače interpunkci v potaz neberou, není třeba se sémantikou trápit a stačí dát za pravdu typografii. (via. conBlog)

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)