Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Google Books nabízí knihy ke stažení

31. 08. 2006 - 17:01

Knihy, kterým vypršela autorská práva nabízí Google na své službě Google Books volně ke stažení ve formátu PDF. Knihy jsou dostupné díky několika institucím, které literaturu umožnili převést do elektronické podoby.

Uvolnění knih pro stažení

Stahovat je možné knihy, kterým vypršela doba autorských práv. Například pro Anglii je definováno jako 70 let po smrti autora. V Americe jde o knihy, které jsou vydané dříve než v roce 1923.

Podoba knih

Možnost stažení knihy je vidět při zobrazení detailu. Je přítomné tlačítko Download následované typem dokumentu (typicky PDF) a velikostí souboru (řádově desítky MB).

Stažené soubory obsahují na první stránce uvítací text firmy Google. Jsou zde vypsány podmínky pro použití staženého souboru a zdůvodněno označení každé stránky knih. Logo Google je na každé stránce údajně kvůli tomu, aby se povědomí o digitalizaci rozšířilo mezi další lidi a umožňovalo jim najít případné další materiály online. Knihy jsou určeny pro nekomerční použití a není dovoleno (podobně jako u dalších služeb Google) provádět žádné automatizované dotazování.

Zajímavé kousky k dispozici

Zájemci o elektronickou literaturu mohou na Google Books najít například kompletní dílo Shakespeara v rozsahu 1825 kousků, 908 stran a o velikosti 56,6 MB. Další zajímavou knihou můžou být Dopisy Jana Husa či Slowesnosti od Jungmanna.

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související