Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Odpověď Google na Passport

20. 07. 2006 - 09:04

Google právě zpřístupnil Account Authentication Proxy for Web-Based Applications. Služba slouží k bezpečnému používání dat ze služeb Google (navázaných na Google Account)ve webových službách třetích stran.

Tvůrce služby použije k přístupu ke službám Google autentikační proxy, které se ptá na konkrétní údaje. Ta provede ověření uživatelského jména a hesla uživatelem účtu a následně jsou poskytnuty potřebné údaje.

Pokud má služba třetí strany přistupovat k několika různým službám Google, tak je třeba vytvořit několik oddělených přístupů, které jsou posuzovány zvlášť.

Uživatelé získají větší kontrolu nad tím, kdo přistupuje k jejich datům. A tvůrci stránek pohodlnější přístup k datům uloženým ve službách Google.

Google Code - Account Authentication Proxy for Web-Based Applications

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)