Milan Kryl

Kryl Blog - RSS

Top 15 bezpečnostních a hackovacích nástrojů

18. 07. 2006 - 15:02

Hitparáda celkem 15 zajímavých nástrojů pro bezpečnostní testování a nebo utility hackerů. Jaký je nejoblíbenejší bezpečnostní nástroj? Co by se vám mohlo hodit pro kontrolu firemní sítě nebo Wifi access pointu nastaveného v domácnosti?

1. Nmap

Volně dostupný open source nástroj pro masivní analýzu velkých sítí, stejně tak vhodný i pro samostatné počítače. Využívá analýzu paketů pro detekci počítačů na síti, typ operačního systému a dalších vlastností.

2. Nessus Remote Security Scanner

Velmi populární detektor zranitelností. Ve světě jej používá více než 75 000 společností k bezpečnostní analýze důležitých aplikací.

3. John the Ripper

Rychlý lamač hesel. Dostupný pro systémy Unix, Dos, Win, OpenVMS nebo BeOS. Primárně určen pro detekci velmi slabých přístupových hesel na systémech unix.

4. Nikto

Open source detektor webových serverů. Testuje přes 3200 potenciálně zranitelných skriptů na více než 625 typech serverů (včetně 230 chyb závislých na verzi serveru). Může být automaticky aktualizován.

5. SuperScan

Alternativa programnu nmap pro Windows. TCP port scanner, pinger, resolver.

6. p0f

Pasivní nástroj sledující otisky počítačů připojených do sítě.

7. Ethereal

Analyzátor síťového provozu. Umí pracovat jak na Unixu, tak i po Windows. Při sledování je možné zpětně rekonstruovat TCP/IP komunikaci.

8. Yersinia

Síťový nástroj, který využívá slabostí v různých protokolech vrstvy 2. Tváří se jako framework pro analýzu a testování vyvíjených sítí a systémů.

9. Eraser

Pokročilý nástroj pro Windows, který umožňuje vymazat všechna citlivá data z pevného disku. Veškerý obsah je několikanásobně přepisován pečlivě vybíranými vzorky dat, aby ani náhodou nemohlo dojít k jeho obnově. Ideální pokud chcete prodat starý stroj.

10. PuTTY

Volně dostupná implementace telnetu a SSH pro Windows a Unix.

11. LCP

Nástroj pro audit a obnovu hesel v systémech Windows NT/200/XP/2003. Dobrá alternativa k programu L0phtcrack.

12. Cain & Abel

Nástroj pro získání hesel v operačním systému Microsoft Windows. Umožňuje získání hesla odposloucháváním sítě, lámání hesla za pomoci slovníku, útok brutální silou nebo kryptoanalitický útok.

13. Kismet

Detektor pro protokol 802.11 vrstvu 2. Funguje s libovolnou Wifi kartou, která umožňuje rfmon mód. Umí sledovat provoz na 802.11b, 802.11a a 802.11g.

14. NetStumbler

Alternativa unixového nástroje pro Windows. Neumožňuje sice všechny možnosti, ale má pěkné uživatelské rozhraní a snadno se ovládá. Kontrola správného nastavení bezdrátové sítě, možnosti interferencí s jinou sítí, hledá slabě pokrytá místa,...

15. hping

Poněkud prokročilejší nástroj pro analýzu TCP/IP paketů, inspirován nástrojem ping. Nicméně umožňuje mnohem víc. Podporuje TCP, UDP, ICMP a RAW-IP protokoly, umí traceroute mód, a mnoho dalšího.

DarkNet.co.uk - Top 15 Security/Hacking Tools & Utilities

 

Tip: Krátké zprávy a zajímavosti (rychlý přístup https://kryl.info/kratce)

Související